Lonneke Stevens: de nieuwe hoogleraar straf(proces)recht

Stevens, Lonneke
Lonneke Stevens, vu.nl/nieuws

Op 1 februari 2016 is Lonneke Stevens benoemd tot hoogleraar straf(proces)recht. Zij is de opvolger van Matthias Borgers die in januari naar de Hoge Raad vertrok. De veel en breed lachende Stevens lijkt veel zin te hebben in haar nieuwe functie, maar wat kunnen we nu van haar verwachten?Met het vertrek van Matthias Borgers kwam hier aan de VU dus een plek vrij. Nu is Lonneke Stevens, naast Elies van Sliedregt, benoemd tot hoogleraar en afdelingsvoorzitter. Hoewel het nog niet officieel vaststond wie de nieuwe hoogleraar was toen Borgers afscheid nam, gonsde toch al de naam van Stevens rond op de borrel.

Bij de benoemingsprocedure zijn ook de zusterfaculteiten betrokken en bovendien is strafrecht een kleine wereld, dus zodra iemand door de benoemingscommissie wordt voorgedragen zullen er al gauw geruchten de rondte doen. Zo werd Stevens al gefeliciteerd zonder dat de benoeming officieel was, al bleef ze er zelf koeltjes onder: “Als iemand ernaar vroeg zei ik gewoon wat het was, dat ik was voorgedragen”. Maar inmiddels staat het vast, sinds 1 februari is zij de kersverse nieuwe hoogleraar – al hoorde ze het zelf pas een paar dagen later, na de vergadering van het College van Bestuur.

Het hoogleraarschap was iets wat ze al wel een tijd graag wilde. Toen ze in Tilburg aan haar promotieonderzoek begon was ze er nog niet zo zeker van of ze haar toekomst in de wetenschap zag. “Ik wilde het wel, maar dacht dat toch nog wel zou blijken dat ik het niet kon”. Maar ze bleek het zeker wel te kunnen. In 2005 promoveerde ze op Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip. Daarna lonkte toch de praktijk en is ze advocaat geweest bij Roos & Pen in Amsterdam, en uiteindelijk teruggekomen in de academische omgeving toen ze begon bij de sectie strafrecht van de VU.

“De wetenschap is competitief en je moet hard werken om door te groeien” vertelt ze. “Uiteindelijk kun je het schoppen tot hoogleraar als je goed onderzoek doet en vaak ook ’s avonds doorwerkt”. Juist voor onderzoek is nu weinig tijd want er komt veel bestuurswerk bij kijken, maar ze is wel al bezig na te denken over de onderzoeksprojecten die de komende tijd opgezet zullen worden.

Stevens richt zich in haar onderzoek met name op hoe het strafprocesrecht werkt in de praktijk. Ze werkt daarom geregeld samen met criminologen voor het doen van empirisch onderzoek. Ook maakt ze – zoals nu in haar onderzoek naar betrouwbare waarheidsvinding – gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie en argumentatietheorie. In het gesprek benadrukt ze regelmatig het belang van die niet-juridische disciplines voor het recht. Deze interdisciplinaire lijn zal ze de komende tijd ook doorzetten.

Tijdens haar oratie zal Stevens ook op de betrouwbare waarheidsvinding ingaan, maar het duurt nog even voor het zover is. De verwachting is rond maart 2017, dus houd de agenda van Criminal Intent dan goed in de gaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *