Het bestuur 2017-2018

Jordi l’Homme – Voorzitter
voorzitter@criminalintent.nl

Mijn naam is Jordi l’Homme en komend jaar mag ik met trots de rol van voorzitter van Criminal Intent vervullen. (On)recht, maatschappij en criminaliteit weten mij al geruime tijd te fascineren. De manier waarop een maatschappij invulling geeft aan een strafrechtelijk apparaat, bepaalt mijns inziens in grote mate de stabiliteit van deze maatschappij. Het strafrecht is bij uitstek een rechtsgebied waarbij emoties een grote rol spelen, met als gevolg dat veel mensen een uitgesproken mening hebben over nieuws met een strafrechtelijk accent. Ik zie het als een uitdaging voor Criminal Intent om studenten meer en eenvoudiger in aanraking te laten komen met de praktijk, waardoor naast het theoretisch gedeelte op de universiteit, ook een handreiking wordt geboden bij het maken van een vertaalslag naar deze praktijk.

 

Amber Sardha – Secretaris
info@criminalintent.nl

Mijn naam is Amber Sardha. Komend jaar vervul ik met veel trots de functie van secretaris van Criminal Intent. Ik heb enorm veel zin in alle leuke activiteiten die komend jaar gaan plaats vinden. 

Marieke Altena- Penningmeester/Acquisiteur
penningmeester@criminalintent.nl
acquisitie@criminalintent.nl

                          

 

Voorgaande besturen:

Bestuur 2016-2017: Aimée Timorason (Voorzitter), Stephanie Schilder (Secretaris), Anne Benthe op ’t Roodt (Penningmeester/Acquisiteur)

Bestuur 2015-2016: Joost van Rossum (Voorzitter), Aimée Timorason (Penningmeester), Stephanie Schilder (Secretaris), Anne Benthe op ’t Roodt (Acquisiteur)

Bestuur 2014-2015: Serena van Beek ( Voorzitter), Nienke Hersbach ( Secretaris), Sarah Sitanala (Penningmeester)

Bestuur 2013-2014: Jaouad Zaïm (Voorzitter), Tara Veenendaal (Secretaris), Maarten van Aalst (Penningmeester)